Osteopati

 

Behandlingen er en manuel behandling, som retter sig mod at skabe balance i funktionen af alle kroppens systemer. I osteopati opfatter man funktionen af kroppens systemer som ét sammenhængende system, som skal sikre så optimal funktion som muligt. Da restriktioner – eller dysfunktioner, i hvert system kan påvirke alle andre, og dermed kroppens samlede funktion, retter man behandlingen efter den tydeligste dysfunktion først. Behandlingen af nakkegener, kan derfor godt starte i bækkenet, lige såvel som behandlingen af lændesmerter kan starte i en fod, eller kraniet. Behandlingen omfatter mobiliseringer og manipulationer af led i kroppen, stræk af muskler og bindevæv, mobilisering af bindevæv omkring organer og kar og nerver, samt råd og vejledning omkring træning, fysisk aktivitet, kost livsstil. Da ikke to mennesker er ens, kan to ensartede problemstillinger godt have vidt forskellige behandlingsstrategier, da der skal tages højde for mange faktorer, for at opnå så holdbar effekt som muligt. Man skal derfor ikke forvente at have den hel t samme effekt, som man måske har hørt fra andre. Dette betyder dog ikke, at behandlingen ikke virker, blot at der kan være flere problemer som påvirker netop dine smerter og gener.

Da osteopaten ser- og behandler hele kroppen, skal man ved konsultationen derfor forvente at være iklædt undertøj. Det er derfor en god idet at have noget på, som man føler sig komfortabel og afslappet i.

Det er derudover en god ide at have forberedt hvilke informationer du vil give behandleren. Dette handler typisk om symptomernes placering, hvornår de er startet, forværrende og vedligeholdende faktorer, samt andre eventuelle symptomer og problemer du måtte have. Det er også en god idé at have kendskab til tidligere sygehistorik, operationer og evt. traumer (trafikuheld, skiulykker osv.), da disse kan have betydning for hvilke behandlingsformer der er passende for netop dig. Er du i besiddelse af enten røntgen- eller scanningsbeskrivelser, kan disse også give vigtig information til behandleren.

Pris:

Prisen for osteopatisk behandling på klinikken er 700kr for første konsultation og 550kr for opfølgende behandling. Der afsættes en time til første behandling og 45 min til efterfølgende behandlinger. Osteopati er ikke dækket af sygesikringen, hvorfor der ikke kan opnås tilskud fra sygesikringen på trods af evt. henvisning fra lægen.

Forsikring:

Flere forsikringsselskaber dækker behandling ved osteopat, bl.a. IF, Danica, Alm. Brand, Bupa. Kontakt evt dit eget forsikringsselskab og forhør dig om deres dækning af osteopati.
Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til osteopatisk behandling svarende til 133kr for første konsultation og 88kr for efterfølgende behandlinger.