Første Besøg

Første besøg

Første gang du kommer på klinikken, skal du medbringe:

  • Sygesikringskort/sundhedskort
  • Håndklæde eller lagen
I så fald din forsikring kræver henvisning fra egen læge, orienter os da om dette, vi kan herefter hente den på henvisningshotellet. 

Derudover bedes du, hvis muligt, medbringe eventuelle relevante oplysninger:

  • Operationsbeskrivelser eller journaludskrifter
  • Røntgenbeskrivelser
  • Svar fra MR-, CT- og/eller ultralydsscanninger

Se under fanen “kontakt” for adresse og guide med rejseplan.

Utilsigtede hændelser:

Har du oplevet en utilsigtet hændelse, kan du læse mere om dette og indberette den her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/