Første Besøg

Første besøg

Første gang du kommer på klinikken, skal du medbringe:

  • Sygesikringskort/sundhedskort
  • Håndklæde eller lagen
  • Gyldig henvisning (ikke ældre end 2 måneder)

Lægen kan have lagt den på internettet, så vi selv kan hente den derfra.

Der ydes også behandlinger uden henvisning. Se priser.

Derudover bedes du, hvis muligt, medbringe eventuelle relevante:

  • Operationsbeskrivelser eller journaludskrifter
  • Røntgenbeskrivelser
  • Svar fra MR-, CT- og/eller ultralydsscanninger

Se under fanen “kontakt” for adresse og guide med rejseplan.

Utilsigtede hændelser:

Har du oplevet en utilsigtet hændelse, kan du læse mere om dette og indberette den her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/