Katrine

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2005. Derudover har jeg en idrætsuddannelse fra Københavns Universitet samt en dimplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi. Jeg har arbejdet på klinik de sidste 11 år, men har tidligere erfaring som underviser og som fysioterapeut på sygehus og i kommunalt regi.

Med denne baggrund er jeg godt rustet til at håndtere alle patientgrupper lige fra den akutte rygpatient til patienten med komplekse smerteproblematikker gennem mange år. Jeg ser derfor patienter med smerter i hele bevægeapparatet, men har særlige kompetencer indenfor nakkesmerter, hovedpine/svimmelhed, ryg- og bækkenproblematikker. Derudover har jeg særligt fokus på fodrelateret problemstillinger og tilbyder i den forbindelse bla. løbestilsanalyser og speciallavet indlægssåler. Hos mig er patientens forventninger til behandlingen altid i fokus, og jeg gør mig stor umage med at sikre en grundig undersøgelse for dermed at kunne tilbyde den bedst mulige behandling. Jeg arbejder altid ud fra en helhedsorienteret tilgang, og behandlingen består som oftest af manuel behandling (Ex. ledmobilisering, manipulation, fasciestræk og bløddelsbehandling) i kombination med relevante øvelser/træning og målrettet vejledning indenfor smertehåndtering og smerteadfærd.

Udover at arbejde hos Milton Fysioterapi arbejder jeg også på en anden klinik i Hovedstadsområdet. Ved siden af arbejdet bruger jeg en del tid på bl.a løb og styrketræning.

Relevant uddannelse:

  • 1997-1999 – Idrætsuddannelse Københavns Universitet
  • 2001-2005-  Professionsbachelor i Fysioterapi
  • 2014-2019- Dimplomuddannelse i Muskuloskeletal fysioterapi

Relevante Kurser:

  • Super soles Kursus
  • Uddannelse indenfor idrætsfysioterapi
  • Uddannelse indenfor Mc Kenzie konceptet.